Máy phát điện Isuzu

Đại lý chính hãng phân phối Máy phát điện Isuzu TP.HCM (21 Sản phẩm)

HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU- MÁY THÙNG CÁCH ÂM 15KVA CHÍNH HÃNG

THÔNG TIN CHI TIẾT MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 15KVA

Động cơ : ISUZU

Đầu phát: STAMFORD

Công suất dự phòng: 17kVA/13.6Kw

Công suất liên tục: 15kVA/12Kw

Hệ số công suất (p.f): 0,8

Điện áp 220V/380V

Số cực: 4

Liên hệ giá tốt

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU- MÁY THÙNG CÁCH ÂM 12KVA

THÔNG TIN CHI TIẾT MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 12KVA

Động cơ : ISUZU

Đầu phát: STAMFORD

Công suất dự phòng: 14kVA/11.2Kw

Công suất liên tục: 12kVA/9.6Kw

Hệ số công suất (p.f): 0,8

Điện áp 220V/380V

Số cực: 4

Liên hệ giá tốt 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 106VA - GIÁ TỐT TẠI TPHCM

THÔNG TIN CHI TIẾT MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 106KVA

Động cơ : ISUZU

Đầu phát: STAMFORD

Công suất dự phòng: 117kVA/93.6Kw

Công suất liên tục: 106kVA/84.8Kw

Hệ số công suất (p.f): 0,8

Điện áp 220V/380V

Số cực: 4

Liên hệ giá tốt

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 40KVA - LIÊN HỆ GIÁ TỐT...

THÔNG TIN CHI TIẾT MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 40KVA

Động cơ : ISUZU

Đầu phát: STAMFORD

Công suất liên tục/ dự phòng KVA: 40KVA/43KVA

Hệ số công suất (p.f): 0,8

Điện áp 220V/380V

Số cực: 4

Tần số / vòng quay (hz/vòng): 50/1500

Liên hệ giá tốt

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 20KVA - CUNG CẤP HIỆU...

THÔNG TIN CHI TIẾT MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 20KVA

Động cơ : ISUZU

Đầu phát: STAMFORD

Công suất liên tục/ dự phòng KVA: 20KVA/22KVA

Hệ số công suất (p.f): 0,8

Điện áp 220V/380V

Liên hệ giá tốt 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 25KVA - ĐỘNG CƠ MẠNH...

THÔNG TIN CHI TIẾT MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 25KVA

Động cơ : ISUZU

Đầu phát: STAMFORD

Công suất liên tục/ dự phòng KVA: 25KVA/28KVA

Hệ số công suất (p.f): 0,8

Điện áp 220V/380V

Số cực: 4

Liên hệ giá tốt 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 30KVA - TIẾT KIM TỐI ĐA...

THÔNG TIN CHI TIẾT MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 30KVA - TIẾT KIM TỐI ĐA CHI PHÍ VẬN HÀNH

Động cơ : ISUZU

Đầu phát: STAMFORD

Công suất liên tục/ dự phòng KVA: 30KVA/33KVA

Hệ số công suất (p.f): 0,8

Điện áp 220V/380V

Số cực: 4

Tần số / vòng quay (hz/vòng): 50/1500

Liên hệ giá tốt 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 38KVA - MÁY PHÁT ĐIỆN...

THÔNG TIN CHI TIẾT MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 38KVA

Động cơ : ISUZU

Đầu phát: STAMFORD

Công suất liên tục/ dự phòng KVA: 38KVA/41KVA

Hệ số công suất (p.f): 0,8

Điện áp 220V/380V

Số cực: 4

Tần số / vòng quay (hz/vòng): 50/1500

Tiêu hao nhiên liệu: 115L

Liên hệ giá tốt 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 63KVA - CHO THUÊ MÁY PHÁT...

THÔNG TIN CHI TIẾT MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 63KVA

Động cơ : ISUZU

Đầu phát: STAMFORD

Công suất liên tục/ dự phòng KVA: 63KVA/69KVA

Hệ số công suất (p.f): 0,8

Điện áp 220V/380V

Số cực: 4

Tần số / vòng quay (hz/vòng): 50/1500

Tiêu hao nhiên liệu: 115L

Tốc độ vòng quay (vòng/phút):1500

Liên hệ giá tốt

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 94KVA - THIẾT BỊ ĐIỆN...

THÔNG TIN CHI TIẾT MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 94KVA

Động cơ : ISUZU

Đầu phát: STAMFORD

Công suất liên tục/ dự phòng KVA: 94KVA/103KVA

Hệ số công suất (p.f): 0,8

Điện áp 220V/380V

Số cực: 4

Tần số / vòng quay (hz/vòng): 50/1500

Tiêu hao nhiên liệu: 115L

Tốc độ vòng quay (vòng/phút):1500

Liên hệ giá tốt 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU - MÁY THÙNG CÁCH ÂM 113KVA - MÁY PHÁT ĐIỆN...

Công suất : 113kva

Động cơ: Isuzu ( Nhật Bản)

Đầu phát : Stamford

Nguồn gốc : chính hãng

Nhà cung cấp : Hoàng Kim 

Liên hệ giá tốt 

Mua hàng