Máy phát điện Hyundai

Nhà phân phối Máy phát điện Hyundai nhập khẩu ở TPHCM (21 Sản phẩm)

HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 5.0KVA -5.5KVA HY7000LE

Model: HY7000LE
Công Suất Định Mức: 5.0 KVA
Công Suất Tối Đa: 5.5 KVA
Điện Áp Ra: 230 V
Số Pha: 1 Pha
Tần Số: 50 Hz
Dòng Điện Ra: 21.7 A
Thời Gian Chạy Liên Tục: 18H
Khối lượng:: 89 Kg
Kích Thước: 690 x 560  x 590 mm

LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU 1 PHA 5.0KVA - 5.5KVA DHY6000SE

Model: DHY6000SE
Công Suất Định Mức: 5.0 KVA
Công Suất Tối Đa: 5.5 KVA
Điện Áp Ra: 230 V
Số Pha: 1 Pha
Tần Số: 50 Hz
Dòng Điện Ra: 21.7 A
Thời Gian Chạy Liên Tục: 18H
Khối lượng:: 180 Kg
Kích Thước: 920 x 520  x 740 mm

LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 3 PHA 6.3 KVA - 6.9KVA HY7000L-3

Model: HY7000L-3
Công Suất Định Mức: 6.3 KVA
Công Suất Tối Đa: 6.9 KVA
Điện Áp Ra: 230 V
Số Pha: 1 Pha
Tần Số: 50 Hz
Dòng Điện Ra: 9.0 A
Thời Gian Chạy Liên Tục: 18H
Khối lượng:: 87 Kg
Kích Thước: 690 x 560  x 590 mm

LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU 1 PHA 5.0KVA- 5.5KVA DHY6000LE

Model: DHY6000LE
Công Suất Định Mức: 5.0 KVA
Công Suất Tối Đa: 5.5 KVA
Điện Áp Ra: 230 V
Số Pha: 1 Pha
Tần Số: 50 Hz
Dòng Điện Ra: 21.7 A
Thời Gian Chạy Liên Tục: 19H
Kích Thước: 740 x 500  x 640 mm

LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 5.0KVA-5.5KVA HY7000L

Model: HY7000L
Công Suất Định Mức: 5.0 KVA
Công Suất Tối Đa: 5.5 KVA
Điện Áp Ra: 230 V
Số Pha: 1 Pha
Tần Số: 50 Hz
Dòng Điện Ra: 21.7 A
Thời Gian Chạy Liên Tục: 18H
Khối lượng:: 85 Kg
Kích Thước: 690 x 580  x 590 mm

LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU 1 PHA 5.0KVA -5.5KVA DHY6000L

Model: DHY6000L
Công Suất Định Mức: 5.0 KVA
Công Suất Tối Đa: 5.5 KVA
Điện Áp Ra: 230 V
Số Pha: 1 Pha
Tần Số: 50 Hz
Dòng Điện Ra: 21.7 A
Thời Gian Chạy Liên Tục: 19H
Khối lượng:: 113 Kg
Kích Thước: 740 x 500  x 640 mm

LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 4.0KVA-4.4KVA HY6000L

Model: HY6000L
Công Suất Định Mức: 4.0 KVA
Công Suất Tối Đa: 4.4 KVA
Điện Áp Ra: 230 V
Số Pha: 1 Pha
Tần Số: 50 Hz
Dòng Điện Ra: 17.4 A
Thời Gian Chạy Liên Tục: 23H
Khối lượng:: 80 Kg
Kích Thước: 670 x 540  x 560 mm

LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU 1 PHA 3.0KVA-3.3KVA DHY4000LE

Model: DHY4000LE
Công Suất Định Mức: 3.0 KVA
Công Suất Tối Đa: 3.3 KVA
Điện Áp Ra: 230 V
Số Pha: 1 Pha
Tần Số: 50 Hz
Dòng Điện Ra: 12.2 A
Thời Gian Chạy Liên Tục: 24H
Khối lượng:: 83 Kg
Kích Thước: 700 x 480  x 600 mm

LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 2.5KVA-2.8KVA HY3100CLE

Model: HY3100CLE
Công Suất Định Mức: 2.5 KVA
Công Suất Tối Đa: 2.8 KVA
Điện Áp Ra: 230 V
Số Pha: 1 Pha
Tần Số: 50 Hz
Dòng Điện Ra: 10.9 A
Thời Gian Chạy Liên Tục: 20H
Khối lượng:: 53 Kg
Kích Thước: 630 x 510 x 510 mm

LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 2.5KVA-2,8KVA HY3100LE

Model: HY3100LE
Công Suất Định Mức: 2.5 KVA
Công Suất Tối Đa: 2.8 KVA
Điện Áp Ra: 230 V
Số Pha: 1 Pha
Tần Số: 50 Hz
Dòng Điện Ra: 10.9 A
Thời Gian Chạy Liên Tục: 20H
Khối lượng:: 53 Kg
Kích Thước: 630 x 510 x 510 mm

LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU 1 PHA 2.0KVA - 2.2KVA DHY2500LE

Model: DHY2500LE
Công Suất Định Mức: 2.0 KVA
Công Suất Tối Đa: 2.2 KVA
Điện Áp Ra: 220 V
Số Pha: 1 Pha
Tần Số: 50 Hz
Dòng Điện Ra: 7.8 A
Thời Gian Chạy Liên Tục: 27H
Khối lượng:: 69 Kg
Kích Thước: 610 x 460x 530 mm

LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Mua hàng
HOT

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 2.5KVA -2.8KVA HY3100L

Model: HY3100L
Công Suất Định Mức: 2.5 KVA
Công Suất Tối Đa: 2.8 KVA
Điện Áp Ra: 230 V
Số Pha: 1 Pha
Tần Số: 50 Hz
Dòng Điện Ra: 10.9 A
Thời Gian Chạy Liên Tục: 20H
Khối lượng:: 48 Kg
Kích Thước: 630 x 510 x 510 mm

LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Mua hàng