HOT

AVR HVR-10 11

Bộ điều chỉnh điện tử HVR-10,HVR-11 được chế tạo với các linh kiện điện tử hiện đại
cho phép thu được, với kích thước giảm, tất cả các chức năng cần thiết để điều khiển bất kỳ loại máy phát điện.
Các tính năng chính của bộ điều chỉnh này là:
- Lỗi tĩnh điện trong giới hạn ± 1%.
- Dải ổn định rộng để đảm bảo phản ứng động phù hợp nhất cho mọi tình huống (loại
động cơ, tải khác nhau).
- Bảo vệ có thể điều chỉnh được từ sự kích thích quá mức gây ra bởi các tải không bình thường.
- Bảo vệ cố định cho hoạt động tần số thấp.
Mua hàng