Chuột tắt máy (Soleniod)

Solenoid TY917

Tên sản phẩm : Chuột tắt máy (soleniod)
Mã sản phẩm : TY917
OEM: 1752ES RQV-K
Điện áp :12/24V
Trọng lượng : 0.5kg
Dùng cho máy phát điện Weichai
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Solenoid TY916

Tên sản phẩm : Chuột tắt máy (soleniod)
Mã sản phẩm : TY916
Điện áp :12/24V
Trọng lượng : 0.5kg
Dùng cho máy phát điện Weichai
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Solenoid TY909

Tên sản phẩm : Chuột tắt máy (soleniod)
Mã sản phẩm : TY909
OEM: 3921980
Điện áp :24V
Trọng lượng : 0.5kg
Dùng cho máy phát điện Dongfeng
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Solenoid TY709

Tên sản phẩm : Chuột tắt máy (soleniod)
Mã sản phẩm : TY709
OEM: PART NBR 019/2009
Điện áp :12V/24V
Trọng lượng : 0.5kg
Dùng cho máy phát điện
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Solenoid TY708

Tên sản phẩm : Chuột tắt máy (soleniod)
Mã sản phẩm : TY708
OEM: 1751-12E7U1S1A
Điện áp :12V/24V
Trọng lượng : 0.5kg
Dùng cho máy phát điện
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Solenoid TY707

Tên sản phẩm : Chuột tắt máy (soleniod)
Mã sản phẩm : TY709
OEM: 1751-12E7U1S1S5A
Điện áp :12V/24V
Trọng lượng : 0.5kg
Dùng cho máy phát điện Cummins
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Solenoid TY622 (TS)

Tên sản phẩm : Chuột tắt máy (soleniod)
Mã sản phẩm : TY622 (TS)
Điện áp :12V/24V
Trọng lượng : 0.5kg
Dùng cho máy phát điện
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Solenoid TY621

Tên sản phẩm : Chuột tắt máy (soleniod)
Mã sản phẩm : TY621
OEM: CUMMINS SA-4889-12
Điện áp :12V/24V
Trọng lượng : 0.5kg
Dùng cho máy phát điện
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Solenoid TY620 (TS)

Tên sản phẩm : Chuột tắt máy (soleniod)
Mã sản phẩm : TY620 (TS)
OEM: D59-105-04 M3019-1115100A
Điện áp :12V/24V
Trọng lượng : 0.5kg
Dùng cho máy phát điện FOTON AUMAN
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Solenoid TY618 (Bạc) Áp suất

Tên sản phẩm : Chuột tắt máy (soleniod)
Mã sản phẩm : TY618 (Bạc) Áp suất
Điện áp :12V/24V
Trọng lượng : 0.5kg
Dùng cho máy phát điện
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Solenoid TY617BY

Tên sản phẩm : Chuột tắt máy (soleniod)
Mã sản phẩm : TY617BY
Điện áp :12V/24V
Trọng lượng : 0.5kg
Dùng cho máy phát điện Weichai
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Solenoid TY617 (YT97)

Tên sản phẩm : Chuột tắt máy (soleniod)
OEM: 05CF24
Mã sản phẩm : TY617 (YT97)
Điện áp :12V/24V
Trọng lượng : 0.5kg
Dùng cho máy phát điện Jinlong YUTONG
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Mua hàng