Cảm biến áp suất nhớt 10bar, nước 103ºC

Cảm biến áp suất nhớt 10bar, nước 103ºC (Vàng)

  • HK_00000469
615,000
Vàng

10bar, nước 103ºC

Cảm biến áp suất nhớt - nước