Bộ điều khiển

Bộ điều khiển là một thiết bị giám sát và tác động vào các điều kiện làm việc của một hệ động học cho trước. Các điều kiện làm việc đặc trưng cho các biến đầu ra của hệ thống mà có thể được tác động bởi việc điều chỉnh các biến đầu vào đã biết. Ví dụ, hệ thống lò sưởi của một ngôi nhà có thể được trang bị với 1 bộ điều nhiệt (bộ điều khiển) để cảm biến nhiệt độ không khí (biến đầu ra), có thể bật hoặc tắt lò nung hoặc bộ gia nhiệt khi nhiệt độ không khí quá thấp hoặc quá cao. Trong ví dụ này, bộ điều nhiệt là bộ điều khiển và điều khiển hoạt động của bộ gia nhiệt. Bộ gia nhiệt là bộ xử lý giúp làm nóng không khí bên trong ngôi nhà tới nhiệt độ mong muốn (điểm đặt). Nhiệt độ không khí đo được bên trong ngôi nhà là tín hiệu phản hồi. Và cuối cùng, ngôi nhà là môi trường mà hệ thống lò sưởi làm việc. Khái niệm bộ điều khiển còn có thể mở rộng cho nhiều hệ thống phức tạp khác. Trong thế giới tự nhiên, mỗi cá thể sinh vật cũng có thể được trang bị các bộ điều khiển để đảm bảo sự cân bằng nội cần thiết cho sự sinh tồn của sinh vật. Cả hai hệ thống nhân tạo và tự nhiên đều biểu hiện tập hợp các hành vi giữa các cá thể trong đó các bộ điều khiển cố gắng đạt đến các trạng thái cân bằng nào đó.

Bộ điều khiển Deepsea 8610 MKII (UK)

DSE8610 là một hệ thống tải trọng đa máy phát dễ sử dụng, được thiết kế để đồng bộ hóa tới 32 máy phát điện bao gồm cả động cơ điện tử và phi điện tử. 

DSE8610 giám sát máy phát điện và cho biết trạng thái hoạt động và các điều kiện lỗi, tự động khởi động hoặc dừng động cơ theo yêu cầu tải hoặc tình trạng lỗi. 

Nhật ký sự kiện sẽ ghi lại 250 sự kiện để tạo điều kiện bảo trì dễ dàng. Một số lượng lớn các tính năng giám sát, đo sáng và bảo vệ có thể cố định cũng như các tùy chọn mở rộng hệ thống và giao tiếp toàn diện.

Mua hàng
HOT

Bộ điều khiển Deepsea DSE 5110

MUA HÀNG & TƯ VẤN KỸ THUẬT : 0949.512.121 (Call/Zalo) + 0911.728.448 (Call/Zalo) Tell 0287.306.2629 (Ex:141)

Xem thêm tại wed : https://linhkienmayphatdien.com/ - https://lixise.vn/ - http://phukienmayphatdien.vn/ - https://linhkienmayphatdien.vn/

Mua hàng